SERVIS ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ A ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE

Medzi nami poskytované elektromontážne a elektroinštalačné práce patria:


Oprava, údržba a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky vyhradených technických zariadení zdvíhacích


 mostové žeriavy – všetky typy

●  podvesné žeriavy

 portálové žeriavy

 vežové žeriavy

 kladkostroje – lanové a reťazové, aj s ručným pohonom

 otočné ramená stĺpové a konzolové

 stavebné výťahy

 regálové zakladače

●  garážové rolovacie brány

 montáž diaľkového ovládania na mostové žeriavy, vežové žeriavy, autožeriavy, kladkostroje,    priemyselné stroje, lesné stroje a ťahače, stroje v poľnohospodárstve a stavebníctve a vozidlá    odťahovej služby

 montáž frekvenčných meničov na zdvih, kočku a most

 montáž preťažovacích zariadení

 montáž antikolíznych zariadení – použitie pri dvoch a viac žeriavov na jednej dráhe

 montáž tlačidlových ovládačov závesných s ovládacím káblom

 vozíkové dráhy na elektrické káble

 stredné a generálne opravy elektrických a mechanických zariadení

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov


Výroba technických zariadení elektrických


 elektrické rozvádzače NN do 1000 A


Oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:

trieda E2 do 1000 V vrátane bleskozvodov

trieda A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu


 elektroinštalačné práce

 zásuvkové obvody

 svetelné obvody

 prípojky NN

 rozvádzače NN

 telefónne a dátové siete

 priemyselné, domové a bytové rozvody, vrátane bleskozvodov

●  prípojky k pracovným strojom

 osvetlenia parkovísk, športových ihrísk

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

O FIRME

SERVIS ZDVÍHACÍCH
ZARIADENÍ

TIENIACA
TECHNIKA

NOVINKY

KONTAKTY

diaľkové ovládanie aj k takýmto žeriavom

Oprava zdvíhacích zariadení
Montáž tieniacej techniky

žeriavy, kladkostroje, výťahy    zakladače, posuvné brány

elektroinštalačné práce

odborné skúšky elektrických
   a zdvíhacích zariadení

pozáručné opravy

servis@elkom.sk
elkom@elkom.sk
info@elkom.sk

RÝCHLY KONTAKT

ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
Coburgova 84
917 02 Trnava

0908 661 110
0905 646 616

3.pdf 1.pdf 2.pdf

Copyright © 2014 elkom.sk . Všetky práva vyhradené.

OBJEDNÁVKA

SERVISNÉHO

ZÁSAHU

ELKOM - SERVIS ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ